BUSCADOR






25� Ano - 5� Época - 24/10/2021

Hemeroteca



MAN POR MAN ver a Libreta de Man
A libreta de Man
Esta é a segunda vez que asino na libreta de Man. A primerira foi en unha que él me dou cando visitei o seu museo.

Por suposto que o "museo" e a casa de Man é algo...