BUSCADOR


25� Ano - 5� Época - 15/10/2021
Das indemnizacións descontaranse as axudas percibidas

O Goberno xa se compormetera a adiantar aos afectados pola catástrofe do Prestige as indemnizacións a cambio de que estes cedan ao Estado os seus dereitos de reclamación en procesos xudiciais abertos ou que se poidan abrir no futuro en relación ao desastre. Nembergante, o Goberno descontará das indemnizacións que adiante aos damnificados o 100% das axudas que xa percibiron ata o momento.

Para axilizar os trámites, o Goberno elaborou un decreto, polo que tamén se garante a cobertura total das perdas. O prazo para apuntarse a esta "fórmula" está aberto dende o pasado 3 de agosto ata o 31 de decembro.

En calquera caso, a Administración Central comprometeuse tamén a que niguén tería que devolver cartos e a que, se logo de acollerse a esta vía, os interesados non estiveran de acordo coas cuantías das axudas, poderían non firmar e así quedar libres de calquera compromiso co Estado.

Este decreto do Goberno central contradí o compromiso que o pasado 19 de noviembro adquirira a Xunta cos afectados , e que garantizaba nunha orde publicada no Diario Oficial de Galicia que as axudas concedidas aos damnificados pola inactividade non afectarían ás indemnizacións ás que tiveran dereito.

Hemeroteca