BUSCADOR


25� Año - 5� Época - 16/10/2021
NÓS - ANA CANOSA BLANCO

Díxenlle adeus. 
Non o volvería a ver. 
Nunca xamais. 
O meu corazón latexaba, 
esta vez 
máis forte ca nunca. 
Pasaron lembranzas. 
Os ollos derramaron bágoas. 
Mireino, 
acercouse. 
Sería a derradeira vez, 
non o volvería escoitar, 
e chorando díxome: 
QUÉROTE.

Hemeroteca