BUSCADOR


25� Ano - 5� Época - 16/10/2021
FISTERRA 1753. O Catastro do Marqués da Ensenada de 1754
Por: José Ramón Insua Trava

O Catastro do Marqués de la Ensenada

É un documento realizado por parroquias e non por Concellos.

Este ineteresante documento histórico consta dos seguintes Libros ou Partes:

Libro Real: Nel asínanse os nomes e apelidos dos cabeza de familia cos nomes e extensións das terras que traballan e outros datos.

Interrogatorio: Consta de 40 preguntas sobre a Parroquia ás que debe responder, baixo xuramento, unha Comisión de Veciños nomeada ao efecto.

Libro Personal: Constan os nomes e apelidos dos veciños da Parroquia, a súa idade, profesión, etc.

Libro de Clérigos: Contén os nomes e apelidos de clérigos da Parroquia, criados, propiedades, etc. 

Hemeroteca