BUSCADOR


25� Ano - 5� Época - 22/10/2021
GEORGE BORROW

George Borrow

George Borrow é un escritor coñecido en Gales por mor do seu libro Wild Wales (Salvaxe Gales), onde describe aquelas paisaxes e xentes.

En Wild Wales, Borrow lembra a Fisterra cando está a ollar o mar desde a costa norte de Gales.

Antes de viaxar a Gales, George Borrow escribira estas liñas rememorando a súa viaxe pola Costa da Morte:

Chegamos exactamente ao lugar como eu na miña infancia imaxinara a Fin do Mundo, alén non máis había un mar bravo, ou abismo, ou caos.

Agora vexo ao lonxe, enfronte de min, un inmenso océano, e tras de min unha longa e irregular liña de baril e esgrevia costa.

Abofé que non hai en todo o mundo unha costa que lle poida facer comparanza á galega.


George Borrow (1843)

Hemeroteca