BUSCADOR


25� Ano - 5� Época - 21/10/2021
Actualidade
30-11-1997

POSIBLE AMARRE DA FROTA DA SARDIÑA DO PAÍS MÁIS MARIÑEIRO DO MUNDO.

A porcentaxe de exportación e venda no mercado interior da sardiña vén minguando na Costa da Morte desde a entrada na Unión Europea. As importacións debidas ao tratado de Marrocos suporán unha entrada de 19 mil toneladas de peixe do país norafricano neste ano. No 98 a cifra subirá ás 21 mil toneladas e no 99 haberá unha liberalización total para a producción marroquina. Parella a esta competencia, que hai que respetar pero non foi negociada como o sector quixera, a industria conserveira, fundamentalmente galega, pasou de unha producción total no estado de 37.000 T en 1986 a 25.000 T no 1996. Nestes tempos liberalízase o aire. Os satélites andan sobre as nosas cabezas e serán empresas multinacionais as que controlen este mercado nun futuro a curto prazo. Sen embargo, os estados matrices de esas mesmas compañías seguen auto-proclamando as súas competencias sobre o mar. As nosas frotas son as máis avanzadas tecnoloxicamente e con maior capacidade de captura que ningunha outra. Souboo o goberno do Canadá, que cando descubriu que habia métodos mellores e máis ecolóxicos de pesca, violou os dereitos internacionais contradecindo as tendencias liberalizadoras do momento. Os mariñeiros da Costa da Morte teñen boa parte da súa frota dedicada á sardiña. Os portos de Laxe, Camariñas e Malpica xunto co da Coruña son o principal contrapeso á sardiña pescada no Mediterráneo. Os procesos de venda en fresco moven as nosas lonxas. Hai tecnoloxía para o conxelado e industria conserveira para o exterior. O cambio de comportamento nos bancos de sardiña detectado nestes últimos anos levou aos mariñeiros, que son os primeiros conservadores e defensores do mar e do peixe, a barallar a posibilidade de facer un parón biolóxico. De todos os xeitos o certo é que hai unha preocupación por conservar o peixe que non ten máis dono que o mar. Por que non liberalizar tamén os océanos? Por que non privatizar os caladoiros ? As empresas poderían reafirmar e avanzar no seu liderazgo mundial sen os múltiples problemas que lle poñen agora os estados que tan ferozmente defenden a privatización doutros eidos económicos. Nós non temos a resposta. Os mariñeiros da Costa da Morte saben que ter a mellor tecnoloxía non é abondo. Alguns deberan ir aprendendo. Gañan non por pescar peor, senón porque negocian mellor. Hai que conservar o futuro. Tamén hai que negocialo. Intelixentemente.

Deixa aquí o teu comentario
Hemeroteca